Obowiązek ewidencjonowania godzin pracy na zleceniu, minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 r., wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych także przy umowe zlecenie oraz wprowadza minimalną wartość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Na rok 2017 ta stawka to 13 zł za godzinę.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Strefa dla Klienta" możecie Państwo znaleźć przykładowy wzór listy obecności.