Opłata recyklingowa w 2018 roku za torby foliowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska opłatą recklingową zostają objęte również torby z tworzywa sztucznego. Stawka opłaty w 2018 roku za jedną sztuke lekkiej torby wynosi 20 groszy netto. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministra Finansów do tej opłaty należy doliczyć podatek VAT 23%.

Opłata ta będzie płatna do 15 marca następnego roku.

Opłata recyklingowa dotyczy tylko handlu, a nie producentów i dostawców do handlu.

Zwolnione z opłaty są „bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności”. Wobec tego nie wystarczy do zwolnienia odpowiednia grubość torebki, ale również funkcja jaką ma spełniać. Należy zauważyć, że torebki przy kasie o grubości poniżej 15 mikrometrów nie spełniają warunku zwolnienia z opłaty.

Opłacie nie podlegają także torby foliowe , których grubość przekracza 50 mikrometrów, ponieważ są uważane za torby wielorazowego użytku.