Nowe zasady opłacania składek ZUS od 1 stycznia 2018 roku

W styczniu 2018 nie zapłacisz już ZUS-ów jeśli nie masz indywidualnego konta do rozliczeń z ZUS-em. Musisz poznać induwidualny numer rachunku bankowego. Numer NRS znajduje się w korespondencji z ZUS-em, którą powinno się otrzymać do 31.12.2017, można też NRS znaleźć na stronie ZUSu:

https://www.eskladka.pl/