Kodeks Pracy - zmiana od 01.01.2019

Zgodnie z dodanym do Kodeksu Pracy pkt. 3 do art 86: wypłata wynagrodzenia pracownika jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Od stycznia 2019 proszę pamiętać o wypłacie wynagrodzenia na konto pracownika, jeśli nie posiadają Państwo wniosku o wypłatę do ręki.