Jednolity plik kontrolny (JPK) - nowy obowiązek dla każdego przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2018 każdy mikroprzedsiębiorca będzie musiał generować i wysyłać w formie elektronicznej informacje do Ministerstwa Finansów w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie 2 warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Informacje zawarte w plikach JPK_VAT dotyczą rekordów z rejestrów zakupów i sprzedaży. JPK muszą być wysłane przy pomocy podpisu elektronicznego. Potwierdzeniem poprawnej wysyłki jest UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się obsługą zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i dużych firm. Sporządzimy za Ciebie elektroniczą deklarację VAT wraz z załącznikiem JPK-VAT oraz wyślemy oba pliki do Ministerstwa Finansów.  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!