Od lipca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Obecnie wnioski o interpretację indywidualną można składać do wszystkich dyrektorów Izb Skarbowych. Od lipca wnioski dotyczące akcyzy, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych będzie można składać wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
lub w Warszawie.

W przypadku podatków VAT i PIT, wnioski można będzie złożyć do dyrektorów Izb Skarbowych
w Katowicach, Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Natomiast...

Zmiany w odliczeniu VAT od samochodów osobowych od 1 lipca 2015

Sytuacja podatników użytkujących pojazdy do tzw. celów mieszanych ulegnie poprawie, bowiem
od 1 lipca 2015 r. z punktu widzenia prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa, pojazdy te będzie można podzielić już tylko na dwie grupy:

  1. uprawniające do odliczenia 100% VAT naliczonego,
  2. oraz takie samochody, w przypadku których kwota podlegająca odliczeniu ograniczona
    jest do 50%.

Do drugiej z w/w grup dołączą pojazdy, wobec których w okresie przejściowym od 1 kwietnia 2014
do 30 czerwca 2015 nie było możliwości odliczania VAT naliczonego przy nabyciu paliwa.

Obowiązek sporządzenia remanentu

Informuję o obowiązku sporządzenia remanentu na dzień 31.12.2014.
W zakładce "Strefa dla Klienta" znajdują się przykładowe formularze spisu z natury.

Życzenia dla naszych Klientów

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć
wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze życzenia,
wielu sukcesów, a także radości i uśmiechu 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Godziny otwarcia biura w okresie świątecznym

Informuję, że w dniach:

22, 23, 29, 30,31 grudnia 2014 biuro jest czynne od 800 do 1400,
24 grudnia biuro będzie nieczynne.

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny. 

Kasy fiskalne od 1 stycznia 2015

4 listopada 2014 r. Minister Finansów podpisał nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Będzie ono obowiązywało od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku.

W porównaniu do obecnego stanu prawnego mniejsza liczba podatników będzie mogła skorzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Świadczenie niektórych usług oraz sprzedaż niektórych towarów bez względu na wartość obrotu, czy też sposobu dokumentowania sprzedaży powoduje obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2015 roku.

I tak zgodnie z § 4. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy np:
...

Dodatkowy dzień "urlopu" za 1 listopada

Za Wszystkich Świętych, który w tym roku przypada w sobotę 1 listopada, pracownikom należy się dodatkowy dzień „urlopu”.

Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’. Na podstawie tego przepisu pracownik jest upraniony do do uzyskania dodatkowego dnia wolnego.

Pamiętać należy, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Może on poprzedzać dzień świąteczny, bądź następować po nim...

Czy odsetki od środków na rachunku firmowym są przychodem?

Od odsetek na rachunkach bankowych pobierany jest podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki. Podatkiem tym nie są jednak objęte odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących firmy. Nie oznacza to jednak, że są one zwolnione z opodatkowania. Należy je zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej oraz opodatkować podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy, którzy mają dodatnie saldo rachunku bankowego, otrzymują odsetki od tych środków. Mimo iż bank nie pobiera od nich podatku Belki (19%), przedsiębiorca powinien zaliczyć odsetki do przychodów z działalności gospodarczej zgodnie z zasadą kasową oraz odprowadzić podatek dochodowy od tych środków.

Jak uzyskać zwrot za kasę fiskalną?

Jeżeli planowany jest zakup nowego urządzenia fiskalnego  (kasa fiskalna, drukarka fiskalna), to warto skorzystać z możliwości zwrotu części wydatków na ten zakup. Zwrot przysługuje, gdy jest to pierwszy zakup urządzenia fiskalnego, wówczas maksymalna wartość zwrotu wynosi 90%, ale nie więcej niż 700zł.

Warunki, które należy spełnić: ...

Korekta niezapłaconych kosztów

Reguły obowiązkowej korekty kosztów przez dłużnika zostały wprowadzone ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012, poz. 1342). Podstawowa reguła wynikająca z tych przepisów zobowiązuje podatników zalegających z  płatnościami do skorygowania niezapłaconych kosztów. 

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia KUP...

Strony

Subskrybuj Front page feed