Polski Urząd Skarbowy weryfikuje dochody z zagranicy

Czy wykazałeś w polskim zeznaniu rocznym PIT dochody z Holandii, Niemiec, Republiki czeskiej albo z innych krajów? Jeśli nie, to nie zwlekaj! Należy niezwłocznie złożyć korektę zeznania podatkowego w Polsce. Zrobimy to za Ciebie! Prześlij nam na adres e-mail niezbędne dokumenty, albo skontaktuj się z nami telefonicznie. Tylko teraz promocja - korekta zeznania za 45,00zł.

Deklaracje VAT od 2017 roku będą składane tylko drogą elektroniczną

Podatnicy podatku VAT będą mogli składać deklaracje VAT wyłącznie drogą elektroniczną – taka zmiana przewidziana jest w projekcie nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który ma uszczelnić system poboru VAT-u. Minister finansów wskazuje, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten będzie dotyczyć niektórych podatników, ale od kolejnego roku - 1 stycznia 2018 obejmie już wszystkich podatników. 

Start Biznes - darmowa porada dla nowych przedsiębiorców

Nasze Biuro Rachunkowe bierze udział w akcji "Start w biznes". Jest to akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES” obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów jednorazowej porady dotyczącej optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania.
http://www.startbiznesdp.pl/

Na koniec można śmiało stwierdzić, iż rola Doradcy Podatkowego jest coraz bardziej doceniana i to nie tylko przez podatników, ale również przez organy skarbowe, a nawet sądy administracyjne. Widoczna jest również współpraca organów podatkowych z Doradcą Podatkowym...

Od 01 września 2016 pisemna umowa o pracę

Od 01 września 2016 pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Masz małe dziecko? - zatrudnij nianię, a składki zapłaci ZUS

Rodzicowi, który zatrudni nianię, budżet państwa opłaci składki na jej ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Musi w tym celu podpisać umowę z opiekunką. Zgłoszenia do ZUS i comiesięczne deklaracje wypełnia nasze biuro i wysyła elektronicznie do ZUS-u. Nie musicie się również martwić o PIT-11 dla niani. Na koniec roku również zrobimy to za Was. Rodzice płacą jedynie 18% podatku od wynagrodzenia niani. 

Jednolity plik kontrolny: Nowe obowiązki dla przedsiębiorców na ostatnią chwilę

Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników VAT nowy, comiesięczny obowiązek. Od 1 lipca 2016 roku oprócz samej deklaracji VAT do fiskusa będą trafiać także rejestry VAT. W pierwszej kolejności zmiany obejmą:

1. duże przedsiębiorstwa, tj. zatrudniające ponad 250 pracowników,

2. tych podatników podatku VAT, którzy nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej . 

Pozostałe firmy na wdrożenie nowych przepisów będą miały rok lub dwa lata, w zależności od ich wielkości.

Uwaga na wyłudzenia

Uwaga na wyłudzenia!
Przypominam, że związany z prowadzeniem działalności gospodarczej wpis do CEIDG jest BEZPŁATNY. Nie ma obowiązku należeć do CEDGiF. Przypominam o tym, ponieważ kolejny raz próbuje się oszukać przedsiębiorców. Dotychczas przychodziły wezwania do zapłaty do firm nowo powstałych, natomiast obecnie wezwania do zapłaty są wysyłane do istniejących już firm. Wezwanie do zapłaty wygląda bardzo wiarygodnie, ale nie dajmy się oszukać. 

Minimalna stawka za godzinę pracy 12,00 zł brutto

Od stycznia 2017 najprawdopodobniej zostanie wprowadzona minimalna stawka za godzinę pracy na umowę-zlecenie oraz dla samozatrudnionych w wysokości 12,00 zł brutto.

Od stycznia przyszłego roku najprawdopodobiej będzie obowiązywała minimalna stawka za godzinę pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od l tys. zł do 30 tys. zł. Kontrolą wypłaty wynagrodzeń zgodnie z projektem zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.

Czy Szkolenia Pierwszej Pomocy Są Obowiązkowe?

W związku z wieloma zapytaniami informujemy, że pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt do pierwszej pomocy (apteczki, punkt pierwszej pomocy itp.) oraz wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy. Na pracodawcy spoczywa również obowiązek przeprowadzenia szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy.

Kodeks pracy Art. 209 (1)

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy, (...)

Zmiana godzin otwarcia biura

Informuję, że od czerwca biuro rachunkowe będzie czynne od godz. 7:00 do godz. 15:00,
a we wtorki i w czwartki będzie czynne do godziny 16:00.

Strony

Subskrybuj Front page feed