Start Biznes - darmowa porada dla nowych przedsiębiorców

Nasze Biuro Rachunkowe bierze udział w akcji "Start w biznes". Jest to akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES” obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów jednorazowej porady dotyczącej optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania.
http://www.startbiznesdp.pl/

Na koniec można śmiało stwierdzić, iż rola Doradcy Podatkowego jest coraz bardziej doceniana i to nie tylko przez podatników, ale również przez organy skarbowe, a nawet sądy administracyjne. Widoczna jest również współpraca organów podatkowych z Doradcą Podatkowym w czasie czynności sprawdzających, kontrolnych, czy nawet w czasie postępowań podatkowych. Doradca Podatkowy doceniany jest za profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług. Współpraca z nim pozwala często uniknąć sporów z organami podatkowymi, a także dotkliwych skutków finansowych w postaci sankcji za nieprawidłowości w sferze podatków. Zatem z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, iż Doradca Podatkowy potrzebny jest każdemu podatnikowi, gdyż kompleksowo wspomaga go wiedzą i praktyką aby jego działalność gospodarcza przynosiła mu maksymalne zyski przy minimalnych kosztach i ryzyku.

Więcej informacji w regulaminie akcji